Úzkosť a jej zmysel

Únava, vyhorenie, smútok, hnev či depresia, dnes už patria k bežným pojmom v našich slovníkoch a k bežným javom v našich životoch. Oveľa menej sa hovorí o úzkosti, s ktorou má skúsenosť každý tretí človek. Preto sa dnes bližšie pozrieme práve na ňu…

Trojzubec

Popri vôli objaviť čo obnáša mužnosť sme priniesli mnoho podnetov, nástrojov, ciest a spôsobov. Po všetkom tom objavovaní je zjavné, že je potreba pracovať na viacerých oblastiach, a tak si ich podčiarknime. Popri vôli objaviť čo obnáša mužnosť sme priniesli mnoho podnetov, nástrojov, ciest a spôsobov. Po všetkom tom objavovaní […]