To, čo nás rozdeľuje… to, čo nás spája…

Kniha Výstup na horu manželstva hovorí komplexne o vzťahu a čo všetko je preň dôležité. Ja som sa rozhodol z tejto knihy priblížiť to, čo nás vo vzťahu rozdeľuje a ako sa môžeme spojiť proti tomu, čo môže vzťah ohroziť…