Prerámovanie v terapií

Vyrobiť rám vyžaduje istú zručnosť. Nie je to len tak, hlavne ak nemá byť len tak, či naoko. Vytvoriť rám ktorý má dyhovanie, alebo je vyrezávaný, v tom už je kus umenia a talentu. A neplatí to len pre umenie povedzme z obdobia baroka…