Bratstvo records 3.

Dvaja chlapi debatujú o vašich otázkach. Budete počuť: o Gabčíkovi a Kubišovi o sirovi Nicholasovi Wintonovi o spomienkach na školu a čo sme sa naozaj naučili o siahnutiach na dno, ktoré nás zmenili *** Ak sa vám páči obsah, ktorý… Continue Reading