Z chlapca kráľom, alebo ako dozrieť v muža…

Stať sa mužom, tento proces stojí na odovzdávaní a prijatí „mužstva“ od iného muža a tiež na ceste, počas ktorej sa z chlapca stane zrelý muž. Prijmite pozvanie na spoznanie tejto cesty…