Vzťahový trojuholník – cárovič a žabka

Tak ako poznáme príbeh princeznej a žabiaka, poznáme v podstate aj opačné garde. V ruskej tradícií sa zachoval príbeh cároviča a žabky. Obidva príbehy sa dajú prerozprávať v opačnom garde, ale zároveň, každý z nich je iný…