Bratstvo Records 13.

Dvaja chlapi debatujú o vašich otázkach. Budete počuť o výpovediach v prácio pasívnych mužoch a akčných ženácho toxickýxh ľuďocho materských a otcovských dovolenkách… *** Ak sa vám páči obsah, ktorý tvoríme, a chcete našu snahu oceniť a pomôcť tomuto projektu napredovať, vášmu daru budeme vďační na: SK0283605207004206569938.