159. Podcast Mužom.sk: Peter „Bill“ Linek – náčelník Slovenského skautingu

Skauting je jedna z mála organizácií, ktorej priamou náplňou je učiť cielene mladých mužov (samozrejme aj ženy) cnostiam, zručnostiam a hodnotám, Ako sa to deje v 21. storočí povie náčelník Slovenského skautingu – Bill. Budete počuť: ako sme sa k skautingu dostali a ako naňho spomíname čo vlastne skauting dnes […]