3 důvody, proč se míjíme se spřízněnou duší

Všimli si, že svět funguje na párovém principu? Je dobro a zlo, teplo a zima, život a smrt, štěstí a žal… Příliv střídá odliv, noc střídá den, na změně pracuje náš dech i tep, sama změna je život. Dokonce i když se člověk sám prohlédne v zrcadle, vidí dvojice – uší, očí, nosních dírek, dvě […]