165. Podcast Mužom.sk: Kde je tvoja hrdosť?

Postaviť sa pred zrkadlo a byť hrdý. Budete počuť: ako klameme a prečo nám nerozumejú že autenticita je dôležitá hrdosť vyžaduje zásluhu čo pomáha k hrdosti … *** Ak sa vám páči obsah, ktorý tvoríme, a chcete našu snahu oceniť a pomôcť tomuto projektu napredovať, vášmu daru budeme vďační na: […]