Bratstvo records 32.

Traja chlapi diskutujú o vašich otázkach. Budete počuť: „ach, tie tvoje princípy“ muž a duchovno kedy dodržať slovo? keď sa chlapi správajú ako chlapci… … *** Ak sa vám páči obsah, ktorý tvoríme, a chcete našu snahu oceniť a pomôcť tomuto projektu napredovať, vášmu daru budeme vďační na: SK0283605207004206569938