Jak se ve tmě hledá světlo a na dně nalézá poklad

Každý pátek věnuji inspirativním lidem, jejichž příběhy ukazují, že to, jakou překážku v životě překonáme, nezáleží na velikosti té překážky, ale na velikosti našeho rozhodnutí. Ať šlo o Coco Chanel, která se naučila v sebe věřit, i když v ni nikdo nevěřil. Nebo o muže, který drsně pochopil karmu, naučil se odpouštět zradu a rozpoznávat […]