178. Podcast Mužom.sk: Zlyhania – slepá ulica, alebo most

Dnes o tom, ako vina môže chlapa zmraziť, alebo sa preňho môže stať štartovacím bodom. Budete počuť: o vine pokiaľ sa zameriavať na minulosť o zodpovednosti a následnom kroku minulosť a budúcnosť *** Ak sa vám páči obsah, ktorý tvoríme, a chcete našu snahu oceniť a pomôcť tomuto projektu napredovať, […]