Myslieť ako barbar Conan

Myslím, že mi chýba správna odpoveď častejšie, ako to dám na sebe vedieť. Riešenie, ako sa dostať k tomu, po čom túžim, sa nedá dosiahnuť žiadnym magickým rituálom. Mnoho vecí je dosiahnuteľných, ale nič iné ako tvrdá práca, vytrvalosť a zručnosť ťa k nim neprivedie. Myslím, že mi chýba správna […]

Dobiehame Kóreu

V počte prípadov COVID19 na milión obyvateľov dobiehame Južnú Kóreu, napriek jej náskoku v začiatku šírenia nákazy (192 vs.198). Včera tam ohlásili len 8 nových prípadov. Kórea má vyššiu mobilitu a hustotu obyvateľstva než Slovensko (507 ľudí/km2 vs. 111/km2). Nezatvorili mestá, obchody ani reštaurácie. Život tam normálne funguje, akurát ľudia nosia rúška. Namiesto plošných, neefektívnych opatrení sa […]

Na poslovi záleží

Štve ťa, ak niekto robí chybu alebo sa správa nevhodne, ale dožerava ťa dostane až moment, keď nie je ochotný počúvať dobre mienené rady. Ale prečo by mal? Štve ťa, ak niekto robí chybu alebo sa správa nevhodne, ale dožerava ťa dostane až moment, keď nie je ochotný počúvať dobre […]

Pozitívna psychológia a pozitívne myslenie

Pozitívna psychológia sa sformovala ako reakcia na veľký záujem psychológov o negatívne témy ako: úzkosť, strach, obsesia, bolesť, depresia, či syndróm vyhorenia. A tak začali klásť dôraz na pozitívne prvky ako: radosť, šťastie, láska, nádej, na pekné zážitky, pozitívne skúsenosti a prežívanie (flow). Časom pribudlo skúmanie pozitívnych vlastností a rysov a do popredia sa dostala téma šťastia. Nosnou témou pozitívnej […]