165. Podcast Mužom.sk: Kde je tvoja hrdosť?

Postaviť sa pred zrkadlo a byť hrdý. Budete počuť: ako klameme a prečo nám nerozumejú že autenticita je dôležitá hrdosť vyžaduje zásluhu čo pomáha k hrdosti … *** Ak sa vám páči obsah, ktorý tvoríme, a chcete našu snahu oceniť a pomôcť tomuto projektu napredovať, vášmu daru budeme vďační na: […]

Rozdeľuj a panuj

Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti vo výške 560 miliárd EUR predstavuje nové dane v už tak príliš zdanenej Európe. Ekonomika nepotrebuje pre svoj rast nové dane a z nich financované „investície“. Obetovanie bohom agregátneho dopytu nefunguje a hra na čistých príjemcov prebúdza nacionalistické prízraky v Európe. Stratia európski zamestnanci a podnikatelia, získajú európski politici a ich známi. Centrálne plánovaná alokácia kapitálu oslabí už tak biedny rast životnej úrovne v EÚ.

Zrod hrdinu 5. – Vyjsť v ústrety dobrodružstvu

Ak sledujete Zrod hrdinu pravidelne , možno vám neuniklo, že jednotlivé časti na seba, i keď voľne, nadväzujú. Odporúčam teda pozrieť sa do predchádzajúcich článkov. Naposledy sme hovorili, že k potvrdeniu sily, odvahy a zručností potrebujeme zážitok, ktorý ich otestuje. Dobrodružstvo je nevyhnutné. Ak sledujete Zrod hrdinu pravidelne , možno […]