Proč důvěřovat je víc než milovat

Jednomu muži se na zahradě ztratila sekera. Za plotem uviděl sousedova chlapce. Díval se a usmíval přesně tak jako zloději seker. Muže popadl rapl. Vběhl do své kůlny, přehazoval všechno to zaprášené haraburdí, které tam měl, a hledal hadici, kterou by chlapce ztrestal. Vtom kouká – našel svou sekeru. Schlíple vyšel z kůlny a pohlédl přes […]

Proč hladové srdce spolkne lež

Když je žaludek vyhládlý, přijme cokoli. Když je vyhládlé srdce, spolkne jakoukoli lež, ve které vidí potravu, štěstí, naději. Syndrom hladového srdce prožívají ti, kteří dlouho čekají na lásku. Nejen ti, kteří ji chtějí, ale ti, kteří ji už potřebují. Denně ji vyhlížejí, denně se trápí tím, že nepřichází, den co den jsou křehčí a […]

Jak utišit negativní hlasy v hlavě

Navštívil jsem dětský tábor. Místo bez úzkostí, řeknete si. Jenže to by mě nezvali. „Proč pořád nemám lásku, když jiní už ji prožívají?“ „Co když po prázdninách nezvládnu novou školu, vyšší ročník?“ A vnitřní tíseň prožívali i vedoucí: „Co dělá můj partner/partnerka? Co když…?“ „Bože, jak stárnu – oproti těm dětem…“ Odkud se ty hlasy […]

10 myšlenek, které mohou dětem změnit život

Nejsou-li prázdniny, každé pondělí chodím do škol. Mám pro děti jiné předměty, než jaké běžně znají. Sebevědomí. Odvahu. Vcítění. Vytrvalost. Trpělivost. Porozumění. Sdílení. Vztahy. Chci, aby děti rozuměly síle a slabosti. Že silný není ten, kdo ubližuje, nebo slabý ten, kdo chybuje. Že nejsilnější lidé nejsou ti, kteří nikdy neprohráli, ale ti, kteří se prohry […]